Privacy Beleid

Privacy Beleid & Algemene Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van McArthurGlen UK Limited (benoemd in het Privacy Beleid als "McArthurGlen", "wij" of "ons").

Auteursrecht

Voor de inhoud van deze website geldt: copyright Designer Outlet Ochtrup. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Designer Outlet Ochtrup mogen geen gegevens van de website, in het bijzonder geen teksten, afbeeldingen of geluid, worden vermenigvuldigd, verspreid, openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden. Iets anders geldt alleen voor het strikte privé-gebruik van de eindgebruiker.

Aansprakelijkheidsbeperking

De pagina is alleen bedoeld voor het verstrekken van informatie. Het Designer Outlet Ochtrup is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten op de pagina en sluit elke aansprakelijk voor schade, die direct of indirect voortkomt uit het gebruiken van de website en het gebruiken van de daarin aanwezige informatie, uit.

Wijzigingen van de rechtelijke bepalingen

Het Designer Outlet Ochtrup behoudt zich het recht voor veranderingen aan de website en aan de rechtelijke bepalingen uit te voeren. Stel uzelf bij elk bezoek aan de site op de hoogte van de op dat moment geldende rechtelijke bepalingen.

Inwinnen en verwerken van persoonlijke gegevens

Wij van het Designer Outlet Ochtrup vinden het belangrijk, dat u zoveel mogelijk controle heeft over uw eigen persoonlijke gegevens. In enkele gevallen hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Wij vragen u alleen om uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, als u ons deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld voor het toesturen van informatiemateriaal, deelname aan een loterij of een enquête. Voor aanmelding bij de Privilege Club moet u minimaal 16 jaar zijn.

Privilege Club

1. Als u lid wordt van de Privilege Club registreren we ook:

a. uw naam, e-mailadres, mobiele nummer, postcode, geboortedatum en het land waar u woont; en

b. geo-locatiegegevens via het wifinetwerk in onze Designer Outlets, waaruit blijkt hoe u zich door het centrum beweegt.

2. Als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, gebruiken we deze informatie om u het laatste nieuws en exclusieve persoonlijke aanbiedingen te doen per e-mail en mobiele telefoon via pushberichten.

3. U kunt op elk moment uw toestemming voor het verzamelen van geo-locatiegegevens intrekken op http://optout.mcarthurglen.com.

4. Leden van de Privilege Club die geen speciale aanbiedingen meer van ons willen ontvangen, kunnen zich op elk moment afmelden via een e-mailbericht naar info@designeroutletochtrup.de.

Gratis WiFi

Wij bieden gratis openbare WiFi in bepaalde Designer Outlets.

Als u gebruik wenst te maken van de WiFi, vragen wij u om zich te registreren door:

• uw naam en e-mailadres op te geven; of
• u aan te melden via een bepaald sociaal media-account (als u deze mogelijkheid kiest, zullen wij bepaalde gegevens van uw account verzamelen maar u krijgt de mogelijkheid om te weigeren dergelijke gegevens te delen of de te delen hoeveelheid en aard van de gegevens te beperken).

De persoonlijke gegevens die u deelt worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden behalve als u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.

Uw locatiegegevens kunnen automatisch worden verzameld maar zullen niet worden gebruikt om u te identificeren tenzij we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Locatiegegevens

Als de WiFi van uw mobiele apparaat ingeschakeld is als u een van onze Designer Outlets bezoekt (met inbegrip van het parkeerterrein maar niet daarbuiten) kunnen we automatisch het MAC-adres van uw apparaat registreren.

Het MAC-adres is een unieke identificatie van uw mobiele apparaat. Het vertelt ons het merk van een apparaat (bv. Samsung of Apple) maar niet uw naam of telefoonnummer en het geeft ons op geen enkele manier toegang tot de gegevens op uw apparaat.

Bij registratie wordt het MAC-adres geanonimiseerd. We gebruiken het geanonimiseerde MAC-adres om uw afstand te bepalen tot de wifisensors die zijn geïnstalleerd op verschillende plaatsen in de Designer Outlet die u bezoekt. We verzamelen deze informatie om rapporten op te stellen over de manier waarop bezoekers zich bewegen door onze Designer Outlets. We kunnen deze informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het optimaliseren van de indeling van onze outlet, om reclameacties op te zetten, de werkuren van het personeel aan te passen, of het effect van een actie te meten.

Met uw toestemming kunnen we uw locatiegegevens gebruiken om aanbiedingen en speciale acties te selecteren en aan u te sturen waar u belangstelling voor zou kunnen hebben tijdens uw bezoek aan een Designer Outlet.

U kunt op elk moment uw toestemming voor het verzamelen van uw locatiegegevens intrekken op http://optout.mcarthurglen.com.

Aanvullende informatie voor leden van de Privilege Club

Als u lid wordt van onze Privilege Club, gebruiken wij de persoonlijke gegevens die u met ons heeft gedeeld om u informatie te sturen over nieuw geopende winkels, evenementen, wedstrijden en andere speciale aanbiedingen. Gegevens die we kunnen verzamelen over onze leden van de Privilege Club zijn bijvoorbeeld:

1. uw naam, e-mailadres, mobiele nummer, postcode, geboortedatum en het land waar u woont;

2. informatie die u besluit met ons te delen uit uw sociale media-accounts (u krijgt de mogelijkheid om te weigeren dergelijke gegevens te delen of de te delen hoeveelheid en aard van de gegevens te beperken); en

3. het MAC adres van uw WiFi-apparaat. Dit vertelt ons het merk van uw telefoon en uw geschatte afstand tot onze wifisensors zodat we kunnen zien hoe u zich beweegt door de Designer Outlet. U kunt op elk moment uw toestemming voor het verzamelen van uw locatiegegevens intrekken op http://optout.mcarthurglen.com.

Als u uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, kunnen we contact met u opnemen per e-mail, sms of post.

Leden van de Privilege Club kunnen op elk moment hun lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar info@designeroutletochtrup.de Gebruik en overdracht van persoonsgegevens

Gegevens, die ons u in het kader van de website doet toekomen, worden alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor de afwikkeling. Verder geschiedt verwerking en gebruik van uw gegevens voor doeleinden van ondersteuning, het toezenden van informatie en voor doeleinden van marktonderzoek en opinieonderzoek. Op de website kunnen hyperlinks naar andere websites staan, die niet tot het Designer Outlet Ochtrup behoren. Als u dergelijke websites bezoekt, kan het Designer Outlet Ochtrup geen verantwoording meer dragen voor het vertrouwelijke behandelen van uw gegevens. Het overzenden van uw gegevens via het Internet geschiedt deels ongecodeerd. Als gevolg hiervan kan ongerechtigd kennisnemen door derden niet geheel worden uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden (de “AVW”) zijn van toepassing op de Privilege Club Designer Outlet Roermond Promotion (de “Promotie”) die loopt van 11/08/2017 tot en met 1/09/2017 (de “Promotieperiode”) en die wordt georganiseerd door MGE-RB (Roermond) Management Co B.V., Stadsweide 2, 6041 TD Roermond, Nederland. Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteert u (de “Deelnemer”) de volgende voorwaarden.

1. Inschrijving en deelname
1.1 Na het met succes doorlopen van de registratieprocedure voor het lidmaatschap van de Privilege Club tijdens de Promotieperiode, is de Deelnemer ingeschreven voor de Promotie en maakt kans op het winnen van een Prijs (“Inschrijving”) onder voorwaarde dat de Deelnemer voldoet aan alle volgende toelatingscriteria (de “Toelatingscriteria”).

Deelnemer is geen lid geweest van de Privilege Club gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de start van de Promotie.
Deelnemer is 18 jaar of ouder op het moment van Inschrijving.
De gewone verblijfplaats van Deelnemer is in Nederland of Duitsland.
Deelnemer is geen medewerker van McArthurGlen, haar moedermaatschappij, dochtermaatschappijen of gelieerde ondernemingen, of andere bedrijven die betrokken zijn bij de Promotie.

1.2 Deelnemer kan zich slechts één keer inschrijven voor de Promotie. McArthurGlen beslist over de Inschrijving van de Deelnemer en het voldoen aan de Toelatingscriteria naar het redelijk oordeel van McArthurGlen. Met inachtneming van de redelijke belangen van de Deelnemer heeft McArthurGlen te allen tijde en/of indien de Deelnemer niet voldoet aan deze AVW het recht de Inschrijving van de Deelnemer voor de Promotie te weigeren.
1.3 Deelnemer kan zich inschrijven voor de Promotie via deze links: https://www.mcarthurglen.com/nl/designer-outlet-roermond/nl/sign-up/ voor Nederland en https://www.mcarthurglen.com/nl/designer-outlet-roermond/de/sign-up/ voor Duitsland. Voor klanten die willen inschrijven in het Engels of het Frans, zijn de volgende links beschikbaar. https://www.mcarthurglen.com/nl/designer-outlet-roermond/en/sign-up/ voor Engels en https://www.mcarthurglen.com/nl/designer-outlet-roermond/fr/sign-up/ voor Frans.
1.4 Voor deelname aan de Promotie zijn geen aankopen of betalingen vereist.

2. Systeem en Prijstrekking
2.1 Elke maand trekt McArthurGlen één winnaar van een prijs uit alle deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de Privilege Club vanaf de start van de kalendermaand tot de trekking (een “Prijstrekking”). Alle Prijstrekkingen worden gehouden op de eerste werkdag van de opvolgende maand, de Prijstrekkingen zullen worden gehouden op de volgende datums in 2017; 01/10/2017, 01/11/2017 and 01/12/2017.
2.2 Bij een Prijstrekking worden de winnaars geselecteerd op een onpartijdige manier met behulp van een willekeurig computeralgoritme.
2.3 Deelnemers die een Prijs hebben gewonnen worden uitgesloten van alle volgende Prijstrekkingen, ongeacht of ze hun Prijs hebben verzilverd.
2.4 Binnen 5 werkdagen na de Prijstrekking ontvangen prijswinnaars bericht van McArthurGlen over de manier waarop ze hun Prijs kunnen inwisselen op het e‑mailadres dat de Deelnemer heeft opgegeven bij de inschrijving als lid van de Privilege Club zoals bekend op het moment dat McArthurGlen de Deelnemer informeert (de “Prijs-e-mail”).
2.5 Elke Prijs-e-mail bevat een unieke QR-code die iedereen die deze aan McArthurGlen kan overleggen het recht geeft de Prijs te verzilveren. Uitsluitend de Deelnemer zelf is er volledig voor verantwoordelijk om de unieke QR-code vertrouwelijk en veilig te bewaren nadat deze door McArthurGlen aan de Deelnemer is gestuurd.

3. Prijzen en verzilvering
3.1 Bij elke Prijstrekking wordt 1 cadeaubon voor de McArthurGlen Designer Outlet Roermond uitgereikt aan de geselecteerd Deelnemer met het volgende tegoed: 1 cadeaubonnen met een waarde van EUR 100,00 (Elke gewonnen cadeaubon is een “Prijs”).
3.2 Prijzen kunnen slechts één keer worden verzilverd door de Deelnemer persoonlijk bij de Guest Services Desk van de McArthurGlen Designer Outlet Roermond (Stadsweide 2, 6041 TD Roermond, Nederlands). De Deelnemer dient de goed leesbare Prijs-e-mail met de unieke QR-code en identificatie te tonen.
3.3 Deelnemers kunnen de Prijzen verzilveren tot 31 december 2017. Na deze datum verliest de Deelnemer het recht op de Prijs, zonder enig recht op vergoeding.
3.4 Verzilverde Prijzen (de cadeaubonnen van McArthurGlen Designer Outlet Roermond) kunnen uitsluitend worden gebruikt tot de vervaldatum vermeld op de cadeaubon. Na deze datum verliest de Deelnemer het recht op de Prijs, zonder enig recht op vergoeding.
3.5 De Prijzen gelden alleen voor de McArthurGlen Designer Outlet Roermond en de Prijzen kunnen niet worden ingewisseld (bijvoorbeeld voor contanten) en zijn niet overdraagbaar.
3.6 De Deelnemer is aansprakelijk voor betaling van eventuele belastingen (met uitzondering van btw) die verschuldigd kunnen zijn als gevolg van het ontvangen van een Prijs. De Prijzen omvatten geen zaken anders dan als vermeld.

4. Persoonlijke gegevens en rechten
4.1 Om deel te kunnen nemen aan de Promotie, dient de Deelnemer persoonlijke informatie over zichzelf te verstrekken en persoonlijke informatie kan worden verwerkt in het kader van de deelname. Dit omvat de persoonlijke gegevens in verband met de inschrijving als lid van de Privilege Club en andere persoonlijke gegevens die worden verwerkt in het kader van de Promotie. McArthurGlen verwerkt deze persoonlijke informatie ten behoeve van het regelen van de Promotie en voor speciale doeleinden als beschreven in deze AVW in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy.
4.2 De Deelnemer geeft hierbij McArthurGlen toestemming voor het gebruik van diens voornaam en de afkorting van de achternaam in verband met de Prijs als onderdeel van haar marketingactiviteiten voor alle onderdelen van McArthurGlen (dus niet alleen voor McArthurGlen Designer Outlet Roermond).

5. Beperking van aansprakelijkheid
5.1 Op de Promotie is alle landelijke en lokale wet- en regelgeving van toepassing. Indien de uitvoering, de beveiliging, of het regelen van de Promotie op enigerlei wijze wordt gehinderd door enige oorzaak waaronder, maar niet beperkt tot, fraude, virussen of andere technische problemen, kan McArthurGlen redelijkerwijze beslissen om ofwel: (a) de Promotie op te schorten om het probleem op te lossen en de Promotie te hervatten op een manier die het beste overeenkomt met de geest van deze AVW; of (b) willekeurig Deelnemers te selecteren uit de geldige inschrijvingen die zijn ontvangen tot het moment dat het probleem ontstond. McArthurGlen behoudt zich het recht voor om in redelijkheid te beslissen over het uitsluiten van een persoon indien wordt vastgesteld dat deze onjuist omgaat met de inschrijvingsprocedure en/of met de uitvoering van de Promotie of handelt in strijd met deze AVW of op een onsportieve of hinderlijke manier. Elke poging van een persoon om de wettige werking van de Promotie te ondermijnen kan een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding betekenen en indien een dergelijke poging wordt gedaan behoudt McArthurGlen zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van een dergelijke persoon tot het maximaal volgens de wet mogelijke.
5.2 Elke aansprakelijkheid van McArthurGlen, haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven evenals hun respectieve functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers (de “Gevrijwaarden”) in verband met de Promotie en eventuele bijbehorende activiteiten en ongeacht de juridische basis blijft beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid. In andere gevallen van minder ernstige nalatigheid zijn de Gevrijwaarden uitsluitend aansprakelijk als het gaat om een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan schending het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of waarvan de nakoming vereist is om dit doel te bereiken en waarbij het vertrouwen van de Deelnemer in de nakoming is geschaad. In dat geval blijft de aansprakelijkheid beperkt tot kenmerkende en voorzienbare schade. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval van persoonlijk letsel of overlijden.

6. Vragen en klachten
6.1 Eventuele vragen over deze Promotie (met inbegrip van de (toegekende) Prijzen en hun winnaars), klachten over deze Promotie, de manier waarop de gegevens van Deelnemer worden gebruikt door McArthurGlen en/of eventuele verzoeken om de Inschrijving van Deelnemer te annuleren kunnen worden gericht aan Designer Outlet Roermond, Stadsweide 2, 6041 TD Roermond,
Nederland, of aan +31 (0) 475 351 777 of info@designer-outlet-roermond.com.

7. Diversen
7.1 Deelnemer is zich er volledig van bewust dat diens deelname aan de Promotie niet overdraagbaar is en niet inwisselbaar voor contanten.
7.2 Indien enige bepaling in deze AVW geheel of gedeeltelijk wordt geacht ongeldig of niet-afdwingbaar te zijn om welke reden ook, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze AVW en behouden deze hun volledige geldigheid en afdwingbaarheid.
7.3 Deze AVW treden in de plaats van elke mondelinge of schriftelijke overeenkomst die eerder is gesloten in verband met de Promotie.
7.4 Deze AVW en eventuele geschillen in verband daarmee worden beheerst door Nederlands recht tenzij de gewone verblijfplaats van Deelnemer in Duitsland is, in welk geval deze AVW en eventuele geschillen in verband daarmee worden beheerst door Duits recht. De Promotie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.